Tukuma novads saka paldies skolotājiem

30.09.2021 Skolotāju dienu sagaidot, Slampes kultūras pilī apbalvoja kādreizējā Tukuma,  Engures un Jaunpils novada izglītības iestāžu pedagogus un darbiniekus. Viņi saņēma gan Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus, gan Tukuma novada Izglītības pārvaldes atzinību un pateicību.

Kā uzrunā uzsvēra Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa, “ik skolotājs ir burvis, jo prot parādīt, kā atrast tos dārgumus, kas laika tīnēs mīt”. Viņa vēlēja, lai skolotājiem izdodas uzburt mieru, kas pazudis ikdienas steigā, gandarījumu par paveikto un prieku, ka viņu veikumu kāds novērtē. Savukārt Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa teica paldies skolotājiem, kuri izturējuši pēdējos divus gadus smagā darbā, un vēlēja, lai šī svētku diena ir kā atelpa no ikdienas.

Jau tradicionāli šajos svētkos tiek pasniegta balva “Gada skolotājs”. To pasniedz pedagogiem, kuri guvuši skolas kolektīva un skolēnu atzinību un ar paveiktajiem darbiem, par izdomu un radošumu – panākumuiem izglītības darbā. Šogad Gada skolotāja balvu pamatizglītībā saņēma Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolotāja un izglītības metodike Aiva Leitāne.

Skolas Skolotāji saņēma arī Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus. Apsveicamo vidū: Indra Balana, Linda Blūma, Taira Grošteine, Velta Jastrebova, Marita Kudelko, Andra Mežniece, Inga Noreika, Liene Norniece, Linda Otto, Līva Rasa-Arele.

Lepojamies!

Padalies ar šo ziņu: