Skolēnu veidotas Ziemassvētku kartiņas

10.12.2021 Tuvojoties gada skaistākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem, Fonds “Nāc līdzās!”  aicināja iesūtīt bērnu gatavotas Ziemassvētku apsveikuma kartiņas.

Mērķis ir popularizēt bērnu ar īpašām vajadzībām spējas un talantus. Fonds “Nāc līdzās!” ievietos interesantākās kartiņas e-formātā savā mājas lapā, lai ikviens tās bez maksas var nosūtīt saviem draugiem. Arī mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās šajā labdarības akcijā. Kartiņas tika izpildītas dažādās tehnikās, bet galvenais nosacījums – lai būtu rūpīgi veidotas un atbilstošas Ziemassvētku tematikai.

Kartiņas, kuras būs īpaši interesantas un mākslinieciskas, tiks nosūtītas Ex-prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, Valsts Prezidentam Levita kungam, Latvijas Saeimas priekšsēdētājai, Ministru Prezidentam, Kultūras ministram, Izglītības un zinātnes ministrei un Labklājības ministram un Fonda “Nāc līdzās!” atbalstītājiem un sadarbības partneriem. Nosūtot kartiņu, noteikti būs minēts autora vārds un skola.

Fondam “Nāc līdzās” kartiņas nosūtītas e-formātā, bet izgatavotās kartiņas tiks nodotas Labdarības biedrībai ”Palīdzēsim viens otram” Tukumā, lai iepriecinātu Ziemassvētkos vientuļos pensionārus Tukuma novadā projektā ”Ziemassvētku cerību stars”.

Interesantās un skaistās Ziemassvētku kartiņas iepriecinās arī mūsu skolas ārzemju draugus Erasmus + projektos Grieķijā, Turcijā, Slovākijā, Portugālē, Rumānijā, Čehijā un Horvātijā.

Ziemassvētku laikā ikvienam sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma. Tas ir īstais brīdis, lai piepildītu savus un citu cilvēku sapņus, gūtu prieku no saņemšanas un dāvināšanas. Paldies visiem bērniem par atsaucību kartiņu gatavošanā un skolotājām Egitai Dumbrei, Ingai Noreikai, Beatai Riekstiņai, Evai Upacerei un Līvai Rasai – Arelei par padomu un atbalstu.

Lai mums visiem brīnumu un pārsteigumu pilni Ziemassvētki!