Mūsu darbi skolas apkārtnei Lamiņos

28.04.2022.

Mūsu novadnieks Imants Ziedonis ir teicis:

“Darbs tevi dzen, darbs tevi dzeļ,

Darbs tavos nervu galos trīc.

Darbs, bērnam dzimstot,

Piedzimst līdz”

Šie skaistie vārdi, bija kā iedvesma mūsu paveiktajiem darbiem skolas apkārtnes labiekārtošanā Vislatvijas Lielās talkas dienā. Lai arī bijām daudz padarījuši jau iepriekšējā talkā 13. aprīlī, tomēr arī šoreiz visiem pietika ko darīt. Darba sadalījumus kā vienmēr noorganizēja skolotāja Inguna Zalāne.  1./2. kl., 3./4. kl. un “C” klases skolēni lasīja zarus visā parka teritorijā un nesa tos uz ugunskura vietu. 5./6. klase tīrīja malkas šķūni, 7. klase uzkopa ceļmalas skolas tuvumā, GP/PP un 9.klase sakopa teritorijas ap autobusa pieturām, bet 8.klase sijāja komposta zemi  un ravēja dobes.

Pēc labi padarīta darba visiem bija kopīgs atpūtas laiks cepot desiņas, runājoties, spēlējoties un šūpojoties jaunuzceltajās šūpolēs.  Par ilgi gaidītajām šūpolēm paldies varam teikt saimniekam Jurim, skolotājam Kārlim un skolas darbiniekiem Normundam, Andim un Dzintaram. Lai arī laiks mūs lutināja un visu dienu spīdēja saulīte, vakarpusē pavasara dzestrums ņēma virsroku, tāpēc padarītā darba svētkus noslēdzām ar diskotēku skolas zālē.

Atpakaļ