Skolotāju metodisko darbu skate “Ideju kaste”

16.05.2022 Maijā tiešsaistē notika Tukuma novada interešu izglītības, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skates un pieredzes apmaiņas 1.kārta. Skates mērķis – veicināt pedagogu metodisko darbību, apzināt, apkopot un popularizēt pedagogu metodiskā darba pieredzi. Skates tēma  – “Ideju kaste”. Tēmu skolotājs varēja interpretēt no dažādiem skatu punktiem. Skates dalībnieki ar skolēniem veidoja darbus atbilstoši skates tēmai, pēc tam apkopoja īstenošanas gaitu. Skatē tiešsaistē skolotājs ar savu metodisko darbu iepazīstināja citus dalībniekus un skaidroja plašāk, kā veicies un kādas zināšanas un prasmes skolēns apguvis.

No vērtēšanai iesniegtajiem 8 metodiskajiem darbiem, 6 ir mūsu skolas skolotāju darbi. Patiesi lepojamies ar mūsu skolas pedagogiem: Beatu Riekstiņu, Ingu Noreiku, Katrīnu Livčāni, Kārli Šeiniņu un  Violetu Feodorovu. Žūrijas komisija ir novērtējusi  darbus un skolotājas Katrīnas Livčānes darbs ir izvirzīts 2. kārtai valsts līmenī.

Visi skates dalībnieki ir aicināti piedalīties vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skolotāju seminārā 10.jūnijā Tukuma 2.vidusskolā plkst.10.00.

Paldies mūsu skolotājiem par drosmi, atsaucību un radošumu!

Mūsu skolotājiem ir ideju pērles kastē, kuras parādīt citiem!