Pēdējā zvana svētki Lamiņos

30.05.2022.

Vēl mirkli esam visi kopā,

Saulaini un cerību pilni,

Vēl mazu mirkli pabūsim kopā,

Un tad katram savi ceļi ejami….

 Ar ceriņu un bērzu meiju smaržu, skolas telpās ienāk nojausma par to, ka 9.klases un arodklases skolēniem šis ir savādāks laiks – Pēdējā zvana svētki un drīz pēc tam arī izlaidums!

Kā vienmēr galvenie pasākuma vadītāji bija 8. klase ar saviem audzinātājiem – Ingu Noreiku un Indru Balanu. ”Izmeklētājs Caps”, izsekojot atstātās pēdas, atrada pazudušos pasākuma vaininiekus – 9.klases un arodklases beidzējus. Protams, arī pārējās klases līdzdarbojās un dažādi pārbaudīja, eksaminēja un apsveica topošos absolventus, novēlot viņiem, lai piepildās vēlēšanās, lai sirds un prāts izvēlas pareizos ceļus turpmākajai dzīvei.

Atpakaļ