Izlaidums Tukumā

07.06.2022. Šie ir ziedošas jaunības un pieaugšanas svētki, kad saproti – dzīve turpināsies citos ceļos un jaunās domās. Izlaidums – pirmā lielā darba cēliena noslēgums. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms jau veikts un par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā. Katrs no viņiem – īpašs, neatkārtojams, ar visu, kas skolas gados ieraudzīts, iegūts un saprasts.

Šogad Tukumā skolu absolvēs 12 devītās klases skolēni un 4 arodklašu audzēkņi. Savā uzrunā skolas direktore Silva Freimane vēlēja absolventiem izvirzīt sev gan tuvākus, gan tālākus mērķus un censties tos sasniegt, bet galvenais – būt par labiem cilvēkiem. Sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja klašu audzinātājas Velta Jastrebova, Anita Līvena un Rasma Biezbārde. Absolventu pirmā skolotāja Andra Mežniece kavējās atmiņās par to, kā notika viņu pirmā iepazīšanās pirms 9 gadiem.

Sirsnības pilnus pateicības vārdus un dziesmas vecākiem, skolai, audzinātājām, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem veltīja devīto klašu un arodklašu absolventi.

Tad fotografēšanās un atvadas…

Paldies jums, absolventi, ka “izkrāsojāt” skolas ikdienu. Lai izturība un veiksme turpmākajā ceļā!

Atpakaļ