Skolotāju metodisko darbu skates “Ideju kaste” laureātu apbalvošana Rīgā

21.06.2022. Ir noslēgusies interešu izglītības, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skates 2. kārta. No Tukuma novada uz valsts kārtu tika izvirzīti 3 darbi, kuru vidū arī mūsu skolas skolotājas Katrīnas Livčānes metodiskais darbs “Spēles kastē”. Skates 2.kārtai izvirzīto darbu prezentācijas tika novērtētas attālināti un veiksmīgāko darbu autori aicināti uz skates noslēguma un apbalvošanas pasākumu Rīgā Valsts izglītības satura centrā. Ļoti priecājamies par mūsu skolotāju Katrīnu Līvčāni, jo viņas darbs ir novērtēts kā labākais no Zemgales novada un 21.jūnijā skolotāja piedalījās apbalvošanas pasākumā. Lepojamies ar mūsu skolotāju un novēlam, lai nepietrūkst radošu ideju arī turpmāk!