Latvijas godināšanas koncerts Lamiņos

16.11.2022.

Latvija.

Dzimtene mana!

Tu labā!

Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit.

Latviešu dvēseles seno brīnumu glabā,

Novembrī skaistāko vārdu -astoņpadsmit!

Kā katru gadu, novembra mēnesī mēs speciāli piedomājam par to, ko mēs varam darīt savas dzimtās valsts labā un ko mums nozīmē Latvija. Dažādi labie darbiņi, panākumi mācībās un kā kulminācija – svētku koncerts, tas ir tas, ko mēs vēlamies pasniegt, kā dāvanu dzimšanas dienā, mūsu zemei, Latvijai.

Koncerta veidošanā piedalījās vai visa skola. Daudzi mācījās dziedāt un dejot, citi deklamēt dzejoļus, bet citi pa to laiku, kā čakli rūķīši dekorēja un uzposa skolu, līdz 16. novembrī, skolas zālē, visi kopīgi baudījām skaisto koncertu. Paldies, skolotājai Inesei Daugatei par koncerta vadīšanu, scenārija izveidošanu un tautisko deju ritmiem. Paldies skolotājai Sanijai Luīzei Ščebrovai par burvīgajām flautas skaņām. Paldies skolotājai Inesei Bērziņai par dziesmu un melodiju skanējumu un skolotājai Sandrai Svarānei par muzikāli ritmiskajiem bērnu priekšnesumiem. Paldies skolotājai Violetai Feodorovai un Ingai Noreikai par skolas patriotisko noformējumu. Paldies arī visiem, visiem audzinātājiem, kas palīdzēja skolēniem apgūt koncerta repertuāru. Paldies arī mūsu skolas direktorei Silvai Freimanei par kopā būšanu, par pateicības vārdiem, kas mūs visus, gan skolēnus, gan skolotājus, iedrošina un uzmundrina uz jauniem darbiem un panākumiem.

Un gribas pievienoties direktores novēlējumam, lai līdzīgi kā Brīvības pieminekļa smailē, mūsu sirdīs vienmēr mirdz trīs zvaigznes, kas ir mūsu tautas galvenās vērtības – Latvijas zeme, tauta un brīvība!

Atpakaļ
Padalies ar šo ziņu: