VIAA izcilības balva “Spārni 2022” mūsu skolai

09.12.2022. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludināja  kvalitātes konkursu „Spārni 2022”, lai sekmētu Erasmus+ projektu atbilstību programmas 2021 – 2027 horizontālajām prioritātēm, popularizētu augstas kvalitātes projektu izstrādi un ieviešanu, novērtētu projektu vadītāju darba ieguldījumu, veicinātu pieredzes apmaiņu, sociālo partneru iesaistes nostiprināšanu, mobilitātes un starptautisko sadarbību. Šajā gadā konkursā tika apbalvoti projekti 16 nominācijās.

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde saņēma balvu nominācijā Erasmus+ projekts skolu izglītības sektorā, prioritātē “Digitālā pārveide” par projektu “Efektīvas e-mācību vides izveide Moodle platformā”.

Apsveicam Tukuma novada speciālās izglītības iestādi, skolas vadības grupu, iesaistītos bērnus un pedagogus ar iegūto balvu! Sveicam mūsu skolas izglītības metodiķi, projektu vadītāju, angļu valodas skolotāju  Aivu Leitāni par izcilo darbu Erasmus+ projektu vadībā!

Vissvarīgākais projekta ieguvums ir Moodle platformas mācību vides izveidošana, kura tiek izmantota ne tikai skolas vajadzībām ikdienas mācību darbā, bet arī profesionālās pilnveides nodrošināšanai un olimpiāžu organizēšanai novadā un valstī, piemēram, angļu valodas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem .

Lai jaunas un radošas idejas “mūs paceļ spārnos” arī 2023.gadā!

Atpakaļ