51.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2023

13.01.2023. Ir noslēgusies Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “LIDICE 2023” Tukuma novada kārta.  Šogad konkursa noteiktā tēma – DEJA. Konkursa dalībnieki, radoši izmantojot visdažādākos materiālus, savos darbos atspoguļoja emocijas, kustības, stāstus un kultūrvēsturisko mantojumu. Konkursā iesniegti 110 darbi no 11 Tukuma novada vispārizglītojošajām skolām un  Kandavas Mākslas un mūzikas skolas, Engures Mūzikas un mākslas skolas, Tukuma Mākslas skolas. No mūsu skolas konkursam tika iesniegti 9 darbi. Augstāko vērtējumu – Atzinību ir saņēmuši 6 autoru darbi. Tie ir: Jānis Čepuks, Stefānija Zonenberga, Elvis Burkevičs, Daniels Bitāns, Kristers Lamberts un Kārlis Indriksons. Ar Pateicības rakstu apbalvotas: Diāna Krasovska, Andra Mašina un Vineta Zvirgzdiņa. Visi Atzinību saņēmušie darbi tiek izvirzīti konkursa nākamajai – republikas kārtai.

Paldies par radošumu  konkursa dalībniekiem un skolotājām Ingai Noreikai un Ilzei Rasai par ieguldīto darbu!