Projekta “Iekļaujošie vēstnieki” Vasaras universitāte 2023

09.08.2023. – 10.08.2023. Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā notika projekta “Iekļaujošie Vēstnieki” divu dienu Vasaras  Universitāte 2023. To organizēja biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts VITAE” kopā ar Viduskurzemes pamatskolu – attīstības centru, Rīgas 3. pamatskolu, Tukuma novada speciālās izglītības iestādi, Liepājas Līvupes pamatskolu- attīstības centru, Rēzeknes novada speciālo pamatskolu un Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru. Konferencē piedalījās vairāk kā 80 pedagogi no 26 republikas izglītības iestādēm, kas realizē speciālās izglītības programmas. Mūsu skolu konferencē pārstāvēja direktore Silva Freimane, direktores vietniece Ilze Rasa un metodiķe Aiva Leitāne. Konferences laikā tika izveidots skolu sadarbības tīkls sekmīgai iekļaujošās izglītības īstenošanai Latvijā, notika pieredzes apmaiņa darba grupās,  paneļdiskusijas un tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu, pārstāvjiem no Labklājības ministrijas un  Nodarbinātības valsts aģentūras. Konferences noslēgumā tika izstrādāta kopīga rezolūcija ar priekšlikumiem par nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā attiecībā uz speciālo izglītību.

Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies panākt pozitīvas pārmaiņas, veidojot iekļaujošu izglītību un iekļaujošu sabiedrību Latvijā.

Atpakaļ
Padalies ar šo ziņu: