Izglītības iedvesmas konference “Izaugsmes kods 2023”

17.08.2023. – 18.08.2023. Lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) šī gada augustā rīkoja izglītības iedvesmas konferenci “Izaugsmes kods”. Šī konference bija nākamais solis, attīstot pedagogu, skolēnu mācību uzņēmumu konsultantu profesionālās kompetences pilnveides kursus un piedāvāja papildu saturu, kas bija saistošs arī izglītības pārvalžu pārstāvjiem, skolu vadībai, sociālās un pilsoniskās mācību jomas un tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem. Konferencē piedalījās arī mūsu skolas sociālo zinību skolotāja un SMU konsultante Sanita Mockus un direktores vietniece Ilze Rasa. Konferences gaitā ar savu redzējumu par aktualitātēm izglītības jomā un ekonomikā dalījās kompetenti eksperti:  prof. Mārcis Auziņš, prof. Gundars Bērziņš, Pauls Irbins, Ilze Indriksone, Anda Čakša, asoc.prof. Elīna Miķelsone, Sanda Liepiņa un citi. Konferences dalībnieki diskutēja par turpmākajiem soļiem ceļā uz izcilību izglītībā, lai vairotu Latvijas jauniešu konkurētspēju un veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Vienlaikus dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas metodes un praktiskus rīkus dizaina un tehnoloģiju, uzņēmējdarbības un karjeras izglītības satura pilnveidošanai.

Padalies ar šo ziņu: