Valsts svētku koncerts Tukumā

Maza mana tēvu zeme divu roku platumā,

Mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā.

Dziļa mana tēvu zeme visa mūža garumā.

                                                                             (K.Skujenieks)

17.11.2023. Latvija ir maza, bet tik dažāda. Pat latviešu valoda dažādos novados skan citādi. Arī mēs esam dažādi un tikpat dažādi bija priekšnesumi mūsu Latvijas 105. dzimšanas dienas koncertā. Koncerta sākumā klātesošos uzrunāja skolas direktore Silva Freimane un visiem vēlēja atrast laiku saviem tuvākajiem cilvēkiem, mīlestību, saticību un ar saviem labiem darbiem un domām stiprināt mūsu zemi Latviju. Svētku koncertā uzstājās vokālais ansamblis skolotājas Sarmītes  Balodes vadībā. Lielo un mazo dziedātāju balsis piepildīja skolas zāli ar dziesmām par Latviju, mūsu dzimtenes dabas skaistumu un draudzību,  liekot sirdīm saviļņoties, radot svētku sajūtu tajās. Instrumentālā ansambļa dalībnieki, skolotājas Ineses Bērziņas atbalstīti, iepriecināja visus ar dažādām mūsu tautas dziesmām.

Skatoties uz mūsu skolas dejotājiem, kuru dejas solis bija viegls un drošs, grūti bija nosēdēt savā vietā. Dejotāju sagatavošanā lielu darbu ieguldījusi skolotāja Līva Rasa-Arele. Izjustus un sirsnīgus dzejas lasījumus sagatavot skolēniem palīdzēja skolotāja Elita Kaminska.

Liels paldies visiem, kas ieguldīja darbu, lai Latvijas 105. dzimšanas dienai veltītais svētku koncerts izdotos!

Atpakaļ
Padalies ar šo ziņu: