Metodiskā diena matemātikas skolotājiem

21.11.2018 – Tukuma novada internātpamatskolā notika Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra metodiķu un pedagogu (www.r1sips.edu.lv) izstrādātā mācību metodiskā līdzekļa “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā” prezentācija. Tas ir izveidots saskaņā ar “Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem paraugu” un mācību priekšmeta programmu paraugu ”Matemātika 1. – 9. klasei”, iekļaujot integrētu pieeju mācību priekšmeta apguvē, lai izglītojamais savu pieredzi var mērķtiecīgi saistīt ar mācību priekšmeta saturu, apgūt kompetences skolotāja un skolēna savstarpējā sadarbībā un mijiedarbībā.

Pasākumā piedalījās 30 pedagogi no 12 skolām: Džūkstes pamatskola, Engures vidusskola, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija, Milzkalnes sākumskola, Smārdes pamatskola, Tukuma 2.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola, Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskola, Tukuma novada internātpamatskola, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Tumes vidusskola, Zemgales vidusskola. Izdevēji dāvināja katrai skolai vienu grāmatu drukātā formā – tas pieejams arī digitāli, lejupielādējams un drukājams pēc katra pedagoga vajadzībām šeit.

Lektori prezentēja arī “Numicon” metodes pielietošanas iespējas, mācot matemātiku bērniem ar īpašām vajadzībām.

Tukuma novada internātpamatskolas metodiķes Aiva Leitāne un Linda Otto bija sagatavojušas Ieteikumus iekļaujošai vērtēšanai izglītības iestādēs un informāciju par mācību pielāgojumiem matemātikā iekļaujošajā un speciālajā izglītībā

Praktiska darbošanās grupās ar mācību materiāliem, kuri paredzēti matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām bija vērtīga informācijas un pieredzes apmaiņa dalībniekiem.

Paldies lektoriem un skolotājiem par darba saskaņu! Uz tikšanos Tukuma novada internātpamatskolā!

Atpakaļ
Padalies ar šo ziņu: