Dabas vides estētikas studija

Dabas vides estētikas (DVE) studijas pamatjomas:

 • Krāsaino smilšu nodarbības
 • Varavīksnes cikls
 • Gadalaiku cikls
 • Krāsaino graudu spēles
 • Darbs silto smilšu iekārtā WARMSANDBOX
 • Dabas materiālu kompozīcijas nodarbības.

Nodarbības tiek plānotas un realizētas izmantojot radošu un ciklisku kārtību, tā atbalstot skolēna vispārējo attīstību, mazinot spriedzi, veicinot organisma pašregulāciju, līdzsvarojot to, lai tiktu rasta personības  fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība.

 

Nodarbības DVE studijā bērnam dod iespējas:

 • Palielināt uztveres diapazonu
 • Attīstīt koncentrēšanās spējas
 • Līdzsvarot adaptācijas procesu
 • Pilnveidot komunikācijas un socializācijas prasmes
 • Iegūt sajūtu apzināšanās pieredzi
 • Paplašināt radošās pašizziņas pieredzi
 • Nostiprināt saiknes ar dabu un tās estētiskās vides likumsakarību izpratni
 • Mazināt spriedzi, emocionālos blokus.

 

Dabas vides estētikas speciālista plānota, sagatavota, vadīta, un izvērtēta nodarbība nodrošina drošā vidē notiekošu, bērna kopveselumu  veicinošu, kompetenču jomās balstītu izglītības un korekcijas darbu, kurā tiek izmantoti dabas materiāli un tiek ievērota atbilstoša metodiskā kārtība un principi.

Nodarbības notiek atbilstoši skolēna atbalsta vai korekcijas mērķiem, iekšējiem resursiem, izaugsmes tempiem.

Nodarbības notiek individuāli, pārī, nelielās grupās 1x nedēļā vai mēnesī, atbilstoši izvēlētajiem atbalsta vai korekcijas mērķiem.

Kopīgas DVE nodarbības klasei veicinās kolektīva saskarsmes iemaņu uzlabošanos un kolektīva saliedēšanos.

Dabas vides estētikas studijas speciāliste Guna Misāne

 

Atpakaļ