Dabas vides estētikas studija

Ir aizritējis pirmais darba gads mūsu skolas Dabas vides estētikas studijā (DVE), Silto smilšu nodarbību iekārtā (WSB) un Sensorajā istabā.

Atbalsta komandas speciālistu darbs ir bijis radošs, darbietilpīgs un izzinošs. Ļoti jūtama ir bērnu patiesā vēlme iesaistīties nodarbībās, jo viņi intuitīvi sajūt iespēju darboties saskaņā ar dabas ritmu. Darbojoties ar dabas materiāliem, siltajām smiltīm, bērni var līdzsvarot savu nervu sistēmu, sakārtot emocijas, iekustināt organisma pašregulāciju. Gan bērni, gan pedagogi novērtē iespēju pabūt mierīgā un klusā vidē, novērtē iespēju saņemt Dabas vides estētikas un Silto smilšu speciālistu nedalītu uzmanību. Lai arī aizvadīts ir tikai pirmais darba gads, tomēr jau tagad atbalsta personāls ir gandarīts par ieguvumiem nodarbību laikā gan bērnu fizioloģiskās, gan psihoemocionālās dabas traucējumu mazināšanā.

Sensorā istaba ir mūsu sapņu telpa, kurā jūtamies kā citā pasaulē, kur valda miers, krāsas, gaismas un mūzika. Šeit tiek piepildīta bērnu iekšējā pasaule ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām. Atbilstoši bērnu veselības, uzvedības vai uztveres problēmai speciālais pedagogs veic nepieciešamo korekcijas darbu ar sajūtu, rotaļu un kustību nodarbībām. Tajās bērni rotaļājas, spēlējas un aktīvi darbojas, saņemot dažādus stimulus caur tausti, redzi, dzirdi un ožu. Bērniem ļoti patīk pavadīt laiku šajā telpā – viņi ir ieinteresēti un labprāt veic piedāvātos vingrinājumus, uzdevumus, iesaistās dažādās kustību aktivitātēs, dzied, dungo, smaida, ir priecīgi un apmierināti.

Nodarbībās bērni saņem to, kas viņiem nepieciešams – klusumu, mieru, nedalītu uzmanību, laiku, kas veltīts tikai viņam vienam. Pedagogs uzklausa, atbalsta, dod atbildes uz neskaidriem jautājumiem, nomierina, rada drošības sajūtu, dod iespēju aktīvi darboties vai atpūsties.

Gada nogalē  skolā bija patīkams notikums – sensorā nodarbību telpa tika papildināta ar jaunu un modernu interaktīvo smilšu iekārtu iSandBOX. Interaktīvā smilšu iekārta  apvieno sevī klasisko smilšu terapiju un jaunākās tehnoloģijas.

Dabas vides estētikas (DVE) studijas pamatjomas:

 • Krāsaino smilšu nodarbības
 • Varavīksnes cikls
 • Gadalaiku cikls
 • Krāsaino graudu spēles
 • Darbs silto smilšu iekārtā WARMSANDBOX
 • Dabas materiālu kompozīcijas nodarbības.

Nodarbības tiek plānotas un realizētas izmantojot radošu un ciklisku kārtību, tā atbalstot skolēna vispārējo attīstību, mazinot spriedzi, veicinot organisma pašregulāciju, līdzsvarojot to, lai tiktu rasta personības  fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība.

 

Nodarbības DVE studijā bērnam dod iespējas:

 • Palielināt uztveres diapazonu
 • Attīstīt koncentrēšanās spējas
 • Līdzsvarot adaptācijas procesu
 • Pilnveidot komunikācijas un socializācijas prasmes
 • Iegūt sajūtu apzināšanās pieredzi
 • Paplašināt radošās pašizziņas pieredzi
 • Nostiprināt saiknes ar dabu un tās estētiskās vides likumsakarību izpratni
 • Mazināt spriedzi, emocionālos blokus.

 

Dabas vides estētikas speciālista plānota, sagatavota, vadīta, un izvērtēta nodarbība nodrošina drošā vidē notiekošu, bērna kopveselumu  veicinošu, kompetenču jomās balstītu izglītības un korekcijas darbu, kurā tiek izmantoti dabas materiāli un tiek ievērota atbilstoša metodiskā kārtība un principi.

Nodarbības notiek atbilstoši skolēna atbalsta vai korekcijas mērķiem, iekšējiem resursiem, izaugsmes tempiem.

Nodarbības notiek individuāli, pārī, nelielās grupās 1x nedēļā vai mēnesī, atbilstoši izvēlētajiem atbalsta vai korekcijas mērķiem.

Kopīgas DVE nodarbības klasei veicinās kolektīva saskarsmes iemaņu uzlabošanos un kolektīva saliedēšanos.

 

Atpakaļ