Erasmus+ KA2

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Sadarbojies, dalies un mācies”
Līguma Nr. 2020-1-LV01-KA229-077424_1

Skolotāju apmācība Tukuma novada speciālās izglītības iestādē

No 13.septembra līdz 17.septembrim skolā viesojās 12 dalībnieki no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projektā “Communicate, Share and Learn” iesaistītajām skolām:

Enieo Eidiko Epaggelmatiko Gymnasio – Lykeio Katerinis, Grieķija
Spojená škola internátna, Námestovo, Slovākija
Spojena skola Piestany, Slovākija
ATASEHIR OZEL EGITIM MESLEKI EGITIM MERKEZI OKULU, Turcija

Tukuma novada speciālās izglītības iestade ir projekta “Communicate, Share and Learn” koordinators.

Projekta mērķi:

apgūt jaunas metodes, pieejas un rīkus no partneriem Grieķijā, Slovākijā un Turcijā;
paaugstināt skolas efektivitāti, ieviešot kompetenču pieejā balstītu mācīšanos;
radīt iespēju dalīties ar idejām vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī par efektīvu un motivējošu mācību metožu izmantošanu;
pilnveidot skolotāju kompetenci un prasmes, uzlabojot un ieviešot dažādas mācību metodes, tehnikas un rīkus, kas nodrošina skolēnu individuālo vajadzību ievērošanu mācību procesā.

 

Skolēnu īstermiņa apmaiņas mobilitāte Turcijā

No 26.marta līdz 2.aprīlim Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolēni Raivis Ābols, Andris Bierands, Līga Belerta un Renāte Bērtule piedalījās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta “Communicate, Share and Learn” skolēnu īstermiņa apmaiņas mobilitātē C2 (Līguma Nr. 2020-1-LV01-KA229-077424_1) Stambulā, Turcijā. Skolēni aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs un darbnīcās, lai īstenotu mobilitātes mērķus, sadarbotos un mācītos viens no otra. Skolēnu aktivitātes atspoguļotas eTwinning vietnē. Mobilitātē piedalījās arī skolotājas Aiva Leitāne, Līva Rasa-Arele, Linda Lazdiņa-Čebikina un Linda Šaripo, kuras iesaistījās mobilitātes progarmmas īstenošanā, vadot nodarbības un aktivitātes visiem projekta dalībniekiem no Turcijas, Grieķijas, Latvijas un Slovākijas. Skolotāji publicēs aktivitāšu un stundu aprakstus projekta e-grāmatā.

 

Mūsu skolēni Erasmus+ projektā “Communicate, Share and Learn” Slovākijā

No 2022. gada 25.septembra līdz 1.oktobrim mūsu skolas skolēni Angelika Joniņa, Vineta Zvirgzdiņa, Madara Rasmuse un Līga Belerta piedalījās Erasmus+ projekta “Communicate, Share and Learn” skolēnu īstermiņa apmaiņas mobilitātē Slovākijā, kuras laikā skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās spēlēs, terapiju nodarbībās, aktivitātēs, izglītojošās ekskursijās un sadarboties ar skolēniem no Slovākijas, Turcijas un Grieķijas. Skolēnus atbalstīja skolotājas Aiva Leitāne, Linda Šaripo, Līva Rasa-Arele un Linda Lazdiņa-Čebikina. Skolotāju uzdevums bija arī vadīt nodarbības un aktivitātes skolēniem. Šoreiz izvēlējāmies matemātikas spēles Quizizz platformā. Esam iepazinuši speciālās izglītības iestādes darba organizāciju Slovākijā un apguvuši jaunas spēles un terapijas. Skolēniem tas bija neaizmirstams piedzīvojums.

Skolotāju apmācība C5 Slovākijā

05.-11.02.2023. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes direktore Silva Freimane, izglītības metodiķe Aiva Leitāne un skolotājas Sandra Šteinblūma un Līva Rasa-Arele piedalījās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta “Communicate, Share and Learn” kopīgā personāla apmācības mobilitātē C5, kura notika Slovākijā. Vadījām nodarbības par e-grāmatas veidošanu, LearningApps un Quizizz spēļu sagatavošanu, dalījāmies pieredzē par skolotāju digitālo prasmju pilnveidi skolā, kā arī mācījāmies no citu valstu skolotājiem digitālo rīku un platformu izmantošanas iespējas mācību procesā. Apmācībās piedalījās arī pedagogi no Slovākijas, Grieķijas un Turcijas. Skolotāji publicēs izveidotās aktivitātes un spēles e-grāmatā un uz Padlet sienas, kura izveidota projekta rezultātu izplatīšanas vajadzībām.

Skolotāju apmācība C6 Grieķijā

12.06.-16.06.2023. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes direktore Silva Freimane, izglītības metodiķe Aiva Leitāne un skolotājasLinda Šaripoun Līva Rasa-Arele piedalījās Erasmus+ projekta “Communicate, Share and Learn” skolotāju apmācības mobilitātē Katerini Grieķijā. Dalījāmies pieredzē par mākslas un amatniecības aktivitāšu organizēšanu speciālās izglītības programmu skolēniem. Speciālo izglītības programmu pedagogi no Grieķijas, Turcijas un Slovākijas prezentēja savu pieredzi mākslas un amatniecības pasākumu un aktivitāšu jomā, organizēja darbnīcas un aktivitātes. Iegūta jauna pieredze un idejas, kuras īstenosim savā skolā un novadā. Izveidojām Padlet sienu pieredzes apmaiņas veicināšanai un rezultātu izplatīšanas mērķiem.

Projekta rezultāti

E-grāmata (video – aktivitātes, terapijas, mācību stundas)

E-grāmata (spēļu un aktivitāšu apraksti)

Metodes, paņēmieni un rīki – pieredzes apmaiņas Padlet

Virtuālās apmācības prezentācijas, video un apraksti (Padlet)

Digitālās prasmes (Padlet)

Idejas mākslas un amatniecības aktivitāšu izmantošanai (Padlet)

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “BREAK DOWN THE BARRIERS”
Līguma Nr. 2020-1-PT01-KA229-078858_2

 

Skolēnu īstermiņa apmaiņas mobilitāte Rumānijā

No 5.februāra līdz 13.februārim Tukuma novada speciālās izglītības skolēni Līvija Mašina, Tomass Kozulis, Lāsma Lidija Bērziņa un Roberts Šteinbergs, kā arī skolotājas Aiva Leitāne un Linda Šaripo, piedalījās Erasmus+ projekta “Break Down The Barriers” skolēnu īstermiņa apmaiņas mobilitātē Rumānijā.
Mobilitātē piedalījās 45 skolēni un skolotāji no Latvijas, Rumānijas, Portugāles, Turcijas, Horvātijas un Čehijas.
Mobilitātes galvenais mērķis bija iepazīties ar auduma apgleznošanas iespējām un tradīcijām dažādās valstīs un praktiski izmēģināt apgleznot audumu.
Mūsu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs un darbnīcās. Tika izveidots skolēnu darbu digitālais katalogs. Ekskursiju laikā apmeklējām Vēstures un arheoloģijas muzeju Konstantā, Parlamenta pili un Sajūtu muzeju Bukarestē, kā arī iepazinām tuvāko apkārtni un pludmali mūsu viesnīcas tuvumā.
Mobilitātes laikā iepazinām projekta partnerus, saplānojām turpmākās skolēnu mobilitātes, pārrunājām partneru pienākumus un uzdevumus mobilitāšu laikā. Iepazīstinājām savus partnerus arī ar mūsu skolas mācību darba organizāciju.

 

Skolēnu mobilitāte Portugālē

23.-27.05. 2022 Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolēni Vineta Zvirgzdiņa, Madara Rasmuse, Angelika Joniņa un Līga Belerta piedalās Erasmus+ projektā BREAK DOWN THE BARRIERS īstermiņa apmaiņas mobilitātē Portugālē, Barcelos pilsētā. Mūsu priekšnesuma video skatieties šeit.

Skolēnu mobilitātē Horvātijā

08.-15.10.2022 Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolēni Amanda Ziediņa, Diāna Krasovska, Aivis Štrodahs un Oskars Volbedahts, kā arī skolotājas Aiva Leitāne, Diāna Šidlovska un Linda Šaripo, piedalījās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta “BREAK DOWN THE BARRIERS” skolēnu īstermiņa apmaiņas mobilitātē Horvātijā, kuras laikā skolēni prezentēja latviešu tautas pasakas “Vecīša cimdiņs” video lasījumu. Sagatavojām arī prezentāciju par populārākajiem tēliem latviešu tautas pasakās. Mobilitātē piedalījās skolēni no Horvātijas, Rumānijas, Portugāles, Turcijas un Čehijas. Programmā bija iekļautas sporta un intelektuālās aktivitātes un spēles, kā arī ekskursijas uz Krapinu un Zagrebu.

Skolēnu mobilitāte Čehijā

4.12.-11.12. 2022. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolēni Andris Bierands, Niks Sovāns, Aleksandrs Kaļinka un Kristers Lamberts piedalījās Erasmus+ projekta “Break Down the Barriers” īstermiņa skolēnu apmaiņas mobilitātē Čehijā un saņēma sertifikātu par sekmīgu dalību projektā. Skolēnus atbalstīja skolotājas Aiva Leitāne un Sarmīte Balode. Lepojamies ar saviem skolēniem!

Skolēnu mobilitāte TNSII

05.03.- 11.03.2023. Tukuma novada speciālās izglītības iestāde uzņēma Erasmus+ projekta “BREAK DOWN THE BARRIERS” dalībniekus – 19 skolēnus un 10 skolotājus no Portugāles, Turcijas, Rumānijas, Čehijas un Horvātijas. Skolēni veidoja prezentācijas par savu skolu, par savas valsts tradīcijām, kultūru un ievērojamākajiem cilvēkiem. Paldies skolotājām Sarmītei Balodei un Inesei Bērziņai, kā arī visiem skolēniem, kuri iepriecināja viesus ar skaisto koncertu. Skolotāji piedalījās digitālo spēļu veidošanā LearningApps, Kahoot, Quizizz un Wordwall platformās. Mūsu skolēni aktīvi piedalījās prezentācijās, spēlēs un aktivitātēs. Esam iepazinuši citu Eiropas valstu kultūru un tradīcijas, kā arī ar labiem rezultātiem piedalījušies digitālajās spēlēs. Pirmdien skolotājas Linda Šaripo un Sandra Šteinblūma vadīja aktivitātes skolēniem, lai viņi viens otru iepazītu labāk, bet pēcpusdienā devāmies “Foto medībās” meklējot ievērojamākos apskates objektus Tukumā. Projekta koordinatore Aiva Leitāne iepazīstināja skolotājus ar izveidoto e-grāmatu, kurā izmantoti skolēnu zīmējumi, lai ilustrētu pasakas, kuras tika prezentētas mobilitātē Horvātijā. Mūsu viesiem ļoti patika Sarmītes Balodes un Ineses Bērziņas vadītā tautas deju nodarbība un skolotāju Lindas Šaripo un Sandras Šteinblūmas vadītā mākslas nodarbība. Trešdien apmeklējām Jaunmoku pili un Pūres šokolādes muzeju, bet ceturtdien iepazīstinājām ar Rīgu. Visas nedēļas garumā skolēni publicēja ierakstus un veica dažādus uzdevumus uz mobilitātes vajadzībām izveidotās Padlet sienas. Skolēnu apmaiņas mobilitāti noslēdzām ar kopīgu boulinga spēli un vakariņām kafejnīcā “Smukausis”. Paldies visiem mūsu skolas skolēniem – Līgai Belertai, Angelikai Joniņai, Vinetai Zvirgzdiņai, Nikam Sovānam, Kristeram Lambertam un Aleksandram Kaļinkam, kuri aktīvi iesaistījās visās aktivitātēs un saņēma sertifikātus par dalību mobilitātē.

Skolēnu mobilitāte Turcijā

06 – 13.05.2023. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolēni Amanda Ziediņa, Andra Mašina, Aivis Štrodahs un Jānis Čepuks piedalījās Erasmus+ projekta “BREAK DOWN THE BARRIERS” noslēguma mobilitātē Turcijā. Pavadīta piedzīvojumiem un emocijām bagāta nedēļa kopā ar skolēniem un skolotājiem no Portugāles, Rumānijas, Horvātijas, Čehijas un Turcijas. Bijām sagatavojuši prezentāciju par svētkiem un aktivitātēm pavasarī Latvijā. Mācījām mūsu āra spēles un spēlējām citu dalībnieku sagatavotās spēles. Kopīgajās ekskursijās iepazināmies ar Turcijas dabu, kultūru un tradīcijām. Prieks par mūsu skolēnu angļu valodas zināšanu uzlabošanos, komunikācijas prasmju attīstību un prezentācijas prasmju auditorijas priekšā pilnveidi.  Ar skolēniem kopā visās aktivitātēs un notikumos kopā bija skolotājas Aiva Leitāne un Sandra Svarāne.

Projekta rezultāti

TNSII veidota pasaku grāmata

Blogs-Padlet skolēnu prezentāciju un uzdevumu publicēšanai (TNSII)

Svētku dienu kalendārs