PuMPuRS

2021./2022. mācību gadā

Tukuma novada speciālās izglītības iestādē turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Mācību gada 1.semestrī mūsu skolā projektā ir iesaistīti 11 skolotāji un 17 skolēni,  Skola projekta ietvaros nodrošina konsultācijas mācību priekšmetos un sniedz konsultatīvo atbalstu. Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

2020./2021. mācību gadā

Tukuma novada speciālās izglītības iestādē turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Gan 1., gan 2.semestrī mūsu skolā projektā bija iesaistīti 11 skolotāji un 17 skolēni,  Skola projekta ietvaros nodrošināja konsultācijas mācību priekšmetos un sniedza konsultatīvo atbalstu. Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

2019./2020. mācību gadā

Tukuma novada speciālās izglītības iestādē tika uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Mācību gada 1. pusgadā mūsu skolā projektā bija iesaistīti 11 skolotāji un 17 skolēni, 2. semestrī 17 skolēni, kuriem bija izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Skola projekta ietvaros nodrošināja konsultācijas mācību priekšmetos un sniedza konsultatīvo atbalstu. Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.