Montesori nodarbības

No 2021. gada janvāra pirmskolas izglītības iestādes telpās Vārtu ielā 3 bērniem tiek piedāvātas Montesori pedagoģijas, logoritmikas un audiologopēda nodarbības.

Montesori pedagoģijas būtība slēpjas devīzē “Palīdzi man to izdarīt pašam!”. Nodarbības nodrošina īpašu attīstošu vidi, materiālus un vingrinājumus, kas rada bērnā interesi un veicina viņa attīstību. Montesori pedagoģijas nodarbībās bērnam ir unikāla iespēja darboties vidē, kur ikviens var iemantot un sajust brīvību, kārtību, skaistumu, koncentrēšanos, pacietību, gribu un uzmanību, kustību koordināciju, neatkarību, patstāvību, loģiku un mieru, kā arī sagatavot savu roku rakstīšanai, acis redzēšanai un dvēseli jušanai. Ikvienam bērnam ir iespēja darboties brīvi ar praktiskiem, sajūtu, valodas, matemātikas un dabas zinību materiāliem.

Montesori nodarbību pamatprincipi un priekšrocības:

  • katrs bērns mācās individuālā tempā atbilstoši savām spējām un interesēm,
  • visi bērni ir vienlīdzīgi un netiek savstarpēji salīdzināti,
  • īpaši iekārtota vide mudina bērna interesi un aktivitāti,
  • Montesori materiāli iemāca bērnam koncentrēties, redzēt kļūdas un patstāvīgi tās labot,
  • mācību vidē valda kārtība, ko bērns palīdz uzturēt. Tas veido iekšēju sakārtotību,
  • Montesori vidē bērns kļūst ne tikai zinošāks un prasmīgāks, bet arī patstāvīgāks un nosvērtāks,
  • Montesori pedagoģija nozīmē cieņpilnu attieksmi pret bērnu. Tas nozīmē, ka bērns jūtas labi.