Audiologopēda nodarbības

No 2021. gada janvāra pirmskolas izglītības iestādes telpās Vārtu ielā 3 bērniem tiek piedāvātas Montesori pedagoģijas, logoritmikas un audiologopēda nodarbības.

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš veic komunikācijas spēju, runas un valodas, rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju. Atšķirībā no skolotājiem logopēdiem, kuri iegūst pedagoģisko izglītību, audiologopēdi iegūst medicīnisko izglītību. Audiologopēdi izglītības apguves procesā iegūst plašas medicīniskās zināšanas cilvēka anatomijā, fizioloģijā, psiholoģijā un citās medicīnas nozarēs, kas ļauj labāk izprast komunikācijas, valodas un citus traucējumus, ar ko audiologopēdi saskaras savā ikdienas darbā. Audiologopēda klienti ir bērni, kuri nerunā, kuriem kavējas  komunikācijas, valodas un vispārējā attīstība, bērni ar iedzimtiem vai iegūtiem attīstības traucējumiem, kā arī  skolēni ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām,  ar disleksiju vai citiem mācību traucējumiem, kas izpaužas kā  nespēja lasīt, saprast izlasīto,  ātra noguršana lasīšanas procesā u.c.

Audiologopēda palīdzība nepieciešama, ja ir:

  • nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana vai aizstāšana, atsevišķu skaņu neizrunāšana,
  • fonemātikas traucējumi (nepareizi saklausa līdzīgas skaņas),
  • valodas attīstības aizture,
  • valodas sapratnes traucējumi,
  • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības,
  • balss traucējumi,
  • runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās,
  • košļāšanas un rīšanas grūtības,
  • pastiprināta siekalošanās,
  • komunikācijas traucējumi.