Covid-19

2022.gada 3.janvārī oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēta  IZM un Veselības ministrijas (VM) sagatavotā atbilde uz vairākiem iedzīvotāju iesniegumiem par bērnu vakcināciju pret Covid-19. Saite – https://www.vestnesis.lv/op/2022/1.DA4

Informācija par ārkārtas situāciju 2021.gadā

Informācija par ārkārtas situāciju
Sakarā ar grozījumiem MK 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” piemērojami normatīvie akti Covid – 19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā un izsludināta ārkārtas situācija valstī no 11. oktobra. Tas nozīmē, ka turpmākos trīs mēnešus, līdz 2022. gada 11. janvārim, ikvienam ir jārēķinās ar īpašu tiesisko režīmu. Tā mērķis ir iespējami efektīvāk ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, lai nodrošinātu bērniem iespēju turpināt mācīties klātienē.
MK noteikumi Nr.662 paredz, ka epidemioloģiskās drošības pasākumi tiek noteikti, ievērojot trīs drošības līmeņus, ņemot vērā apstākļus, vai attiecīgajā vietā – telpā, teritorijā, publiska pasākuma norises vai darba vietā – atrodas vakcinēti, izslimojuši, testēti cilvēki vai personas, kuru statuss šajā aspektā nav zināms.
Tukuma novada speciālās izglītības iestādes darbība notiek sekojošos līmeņos:
 DZELTENS
epidemioloģiski daļēji droša jeb “dzeltenā” vide – ja tajā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai
pārslimojušas personas, vai tādas personas, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72
stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti
ir negatīvi. Līmenis piemērots programmu īstenošanas vietās Raudas iela 6, Tukums un “Lamiņu
muiža”, Pūres pagasts, Tukuma novads.

 SARKANS
epidemioloģiski nedroša jeb “sarkanā” vide – ja tajā esošo personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms vai kura neatbilst epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides prasībām. Līmenis piemērots programmu īstenošanas vietā Vārtu ielā 3, Tukumā.
 ZAĻŠ
epidemioloģiski droša jeb “zaļā” vide – ja tajā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas.  NAV
Tukuma novada speciālās izglītības iestādes iekšējie noteikumi “Kārtība par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Tukuma novada speciālās izglītības iestādē Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejami:

https://www.tukumaips.lv/wp-content/uploads/2021/09/Ieksejie_noteikumi_Covid19_2021.pdf