Skolēnu mobilitāte Turcijā

06 – 13.05.2023. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes skolēni Amanda Ziediņa, Andra Mašina, Aivis Štrodahs un Jānis Čepuks piedalījās Erasmus+ projekta “BREAK DOWN THE BARRIERS” noslēguma mobilitātē Turcijā. Pavadīta piedzīvojumiem un emocijām bagāta nedēļa kopā ar skolēniem un skolotājiem no Portugāles, Rumānijas, Horvātijas, Čehijas un Turcijas. Bijām sagatavojuši prezentāciju par svētkiem un aktivitātēm pavasarī Latvijā. Mācījām mūsu āra spēles un spēlējām citu dalībnieku sagatavotās spēles. Kopīgajās ekskursijās iepazināmies ar Turcijas dabu, kultūru un tradīcijām. Prieks par mūsu skolēnu angļu valodas zināšanu uzlabošanos, komunikācijas prasmju attīstību un prezentācijas prasmju auditorijas priekšā pilnveidi.  Ar skolēniem kopā visās aktivitātēs un notikumos kopā bija skolotājas Aiva Leitāne un Sandra Svarāne.