Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Kontakti

Adreses:

e-pasta adrese: internatskola@tukums.lv 

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV 3101, Tālr.: 63125527

“Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV 3124, Tālr.: 63155211

Visu korespondenci lūgums sūtīt:

Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV 3101

 

Rekvizīti:

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde
“Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV 3124
Reģ. Nr. 50900021181
Konts: LV98HABA0551045553236

 

Saziņai:

Tukums

Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa Nr. e-pasts
Direktore Silva Freimane 20191947 silva.freimane@tukums.lv
Direktores vietniece mācību darbā Gita Aulaciema gita.aulaciema@tukums.lv
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Rasa ilze.rasa@tukums.lv
Direktores vietniece metodiskajā darbā Linda Otto 29148552 linda.otto@tukums.lv
Izglītības metodiķe Aiva Leitāne aiva.leitane@tukums.lv
IT administrators Reinis Rukmanis 22346502 reinis.rukmanis@tukums.lv
Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Juris Otto 29612150 juris.otto@tukums.lv
Grāmatvede Iveta Akmeņkalne 25415545 iveta.akmenkalne@tukums.lv
Lietvede Gunita Gudrā 63125527; 26309058 gunita.gudra@tukums.lv

Lamiņu muiža

Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa Nr. e-pasts
Direktores vietniece mācību darbā Liene Staško 26818067 liene.stasko@tukums.lv
Lietvede Daina Švarca 26142383 daina.svarca@tukums.lv