Kontakti

Adrese korespondencei:

e-pasta adrese: internatskola@tukums.lv 

Tukuma novada pamatskola”Spārni”

Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV 3101, Tālr.: 20191947

Rekvizīti:

Maksātājs: Tukuma novada pašvaldība

Maksātāja juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV90000050975

Struktūrvienības nosaukums: Tukuma novada pamatskola “Spārni”

Struktūrvienības juridiskā adrese: “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Pakalpojuma vai preces izsniegšanas vai saņemšanas vietas adreses:

  • Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
  • Vārtu iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
  • “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Norēķina rekvizīti:

  • LV17HABA0001402040731  HABALV22, SWEDBANK AS
  • LV36UNLA0050005218803  UNLALV2X, SEB BANKA AS
  • LV58PARX0001396060003  PARXLV2X, CITADELE AS

Saziņai:

Tukums, Raudas iela 6

Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa Nr. e-pasts
Direktore Silva Freimane 20191947 silva.freimane@tukums.lv
Direktores vietniece mācību darbā Gita Aulaciema gita.aulaciema@tukums.lv
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Rasa ilze.rasa@tukums.lv
Direktores vietniece metodiskajā darbā Aiva Leitāne 26176094 aiva.leitane@tukums.lv
Izglītības metodiķe Inga Riežniece inga.riezniece@tukums.lv
Izglītības metodiķe Līva Rasa-Arele 20203570 liva.rasa-arele@tukums.v
IT administrators Valters Biezbārdis 28353395 valters.biezbardis@gmail.com
Saimnieks Reinis Mironovičs 23111100 reinis.mironovics@tukums.lv
Personāla lietvede Gunita Gudra 26309058 gunita.gudra@tukums.lv
Lietvede Lelde Plēsuma lelde.plesuma@tukums.lv

 

“Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pag., Tukuma nov.

Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa Nr. e-pasts
Direktores vietniece mācību darbā Liene Staško 26818067 liene.stasko@tukums.lv
Sociālais pedagogs Daina Švarca 26142383 daina.svarca@tukums.lv

Vārtu iela 3, Tukums (pirmsskola)

Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa Nr. e-pasts
Direktores vietniece mācību darbā Līva Rasa-Arele 20203570 liva.rasa-arele@tukums.v