Profesionālās pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi

Kvalifikācija: Atrās ēdināšanas strādnieks

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti ēdināšanas uzņēmuma darbinieki, kuri veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas, gatavo kulinārijas izstrādājumu pusfabriāktus, prot strādāt komandā.

 

Programmā audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus:

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati
 • Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
 • Pārtikas produktu zinības
 • Veselīga uztura pamati, sanitārija un higiēna
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Darba aizsardziba
 • Kalkulācijas pamati
 • Lietišķā valoda
 • Profesionālā svešvaloda
 • Lietišķie aprēķini
 • Informātika
 • Profesionālā saskarsme
 • Sports
 • Praktiskās mācības sanitārijā un higiēnā
 • Praktiskās mācības ēdienu gatavošanā

 

Mācibu ilgums 2 gadi. II kursā no februāra vidus līdz maija beigām audzēkņi iziet kvalifikācijas praksi uzņēmumos.

Izglītības programmas īstenošanas vietu adreses: “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagsts, Tukuma novads; Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads;