Profesionālās pamatizglītības programma Komerczinības

Programmas kods: 22341021

Kvalifikācija: Pārdevēja palīgs

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti pārdevēja palīgi, kuri tiešā vadītāja pārraudzībā kārto preces un izvieto tās vitrīnās, plauktos un citās vietās tirdzniecības zālē; veic preču iekraušanu, izkraušanu un pārvietošanu; seko preču atbilstībai tirdzniecības prasībām; veic tirdzniecības zāles, palīgtelpu apkopi; ievēro sanitārijas, higiēnas un darba aizsardzības noteikumus; prot strādāt komandā un sadarboties ar klientiem.

Programmā audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus:

 • Pārtikas prečzinība
 • Nepārtikas prečzinība
 • Preču izvietošana
 • Tirdzniecības iekārtas un inventārs
 • Sanitārija un higiēna
 • Tirgzinību pamati
 • Darba aizsardzība
 • Profesionālā saskarsme
 • Profesionālā svešvaloda
 • Lietišķā valoda
 • Lietišķie aprēķini
 • Informātika
 • Fiziskās aktivitātes

Mācību ilgums 3 gadi.

III kursā no februāra vidus līdz maija beigām audzēkņi iziet kvalifikācijas praksi uznēmumos.

Programmas īstenošanas vietas adrese: Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads.

Profesionālās izglītības programmas "Komerczinības" apraksts