Profesionālās pamatizglītības programma Kokizstrādājumu izgatavošana

Profesionālās pamatizglitības programma, kods: 22 543 04 1

Kvalifikācija: Koksnes materiālu apstrādātājs

Programmas mērķis ir sagatavot koksnes materiālu apstrādātāju- kokapstrādes palīgstrādnieku, kurš kvalificēta speciālista vadībā veic koksnes mehānisko apstrādi, strādā ar iestatītām kokapstrādes iekādām, elektriskiem un rokas instrumentiem, izgatavo sagataves un/vai detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem, veic kokizstrādājumu ķīmiskās aizsardzības pasākumus, lietojot nemehanizētās meteriāla uzklāšanas metodes vai iegremdēšanu, līmē sagataves, izgatavo vienkāršus koka izstrādājumus.

Programmā audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus:

 • Kokapstrādes tehnologija
 • Materiālmācība
 • Rasējumu lasīšana
 • Darba aizsardzība
 • Vides aizsardzība
 • Praktiskās mācības
 • Lietišķā valoda
 • Lietišķie aprēķini
 • Profesionālā svešvaloda
 • Informātika
 • Profesionālā saskarsme
 • Sports

Mācību ilgums 2 gadi. II kursā no februāra vidus līdz maija beigām audzēkņi iziet kvalifikācijas praksi uzņēmumos. Profesionālo kvalifikāciju skolā kopš 2010. gada ieguvuši 23 audzēkņi.