Profesionālās pamatizglītības programma Mājturība

Profesionālās pamatizglītibas programma, kods: 22 814 01 1

Kvalifikācija: Mājkalpotājs

Mājkalpotājs ir apkalpojošās sfēras darbinieks, kurš veic darbus, kas saistīti ar telpu uzturēšanu kārtibā, pārtikas produktu sagādi un ēdienu gatavošanu, veļas un apģērba kopšanu, dekoratīvo augu aprūpi.

Programmā audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus:

 • Mājsaimniecības pamati
 • Materiālmācība
 • Ekonomikas pamati
 • Darba aizsardzība
 • Tekstilapstrādes pamati
 • Viesmīlibas pamati
 • Dārzkopības pamati
 • Lietišķā valoda
 • Lietišķie aprēķini
 • Profesionālā svešvaloda
 • Datormāciba
 • Profesionālā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes

Mācību ilgums 2 gadi. II kursā no februāra vidus līdz maija beigām audzēkņi iziet kvalifikācijas praksi uzņēmumos.

Profesionālo kvalifikāciju skolā kopš 2010. gada ieguvuši 20 audzēkņi.